Що заборонено для захоронення на полігонах побутових відходів?

На полігони твердих побутових відходів дозволяється приймати:

✅побутові відходи (окрім рідких побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових) з житлових будинків, адміністративних і громадських установ та організацій: харчові відходи, кімнатне та дворове сміття, скло, шкіра, папір, метал, відходи від ремонту квартир;

✅побутові відходи підприємств торгівлі та громадського харчування, ринків, закладів культури і мистецтва, навчальних та лікувально-профілактичних закладів та інших підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;

✅вуличний та садово-парковий змет і листя;

✅промислові та будівельні відходи IV класу небезпеки.

Додамо, що клас небезпеки відходів встановлюється залежно від вмісту в них високотоксичних речовин розрахунковим методом або згідно з переліком відходів, наведених у Державному класифікаторі відходів. Більше про класифікацію відходів – за посиланням:https://www.mvk.if.ua/energef/27846

❗Промислові відходи І та ІІ класу небезпеки заборонені до захоронення на полігонах твердих побутових відходів! Також заборонені вогненебезпечні та легкозаймисті речовини та матеріали!